Sigurnost plaćanja

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korištenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.